Business name:
SBS DARK SHADOWS, s.r.o.
Address:
Východná 7134/9A, SK–911 08 Trenčín
   
 
Mobile:
+421 902 11 82 63

 

E-mail:

office@darkshadows.sk

URL:

www.darkshadows.sk
 
Invoice information:
Company No.: 47253118
VAT: SK2023981553
Registration:
OS TN, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 29849/R