SBS DARK SHADOWS vykonáva bezpečnostnú službu na základe licencie č. PS 000 998 vydanej KR PZ Trenčín a za svoje pôsobenie od roku 2004 na domácom trhu si získala množstvo spokojných klientov.

„Vzťahy budujeme na pilieroch, akými sú zodpovednosť, spoľahlivosť a profesionalita po odbornej i ľudskej stránke. Uvedomujeme si, že ľudský potenciál je v oblasti nášho pôsobenia kľúčovým faktorom, ktorý rozhoduje o našom uplatnení sa v širokej konkurencii bezpečnostných služieb. Naši zamestnanci sú odborne spôsobilí a skúsení, zúčastňujú sa pravidelných odborných školení. Uvedomujeme si, že naši obchodní partneri nám dôverujú a zveria do našich rúk často to najcennejšie, ochranu života, zdravia, majetku... SBS DARK SHADOWS si túto dôveru váži a na nepredvídateľné udalosti, ktoré môžu vždy nastať má uzatvorenú poistnú zmluvu, ktorá kryje škody vzniknuté preukazateľne neúmyselným konaním nášho pracovníka. V plnom nasadení sme k dispozícii počas pracovných dní, víkendov a štátnych sviatkov - nonstop 24 hodín denne.

Pomáhame chrániť Vás, Váš majetok i Vaše podnikanie.

Mgr. Ján Mikuš, MBA
konateľ SBS DARK SHADOWS
, s.r.o.