Pracovné pozície: Bezpečnostný pracovník

Druh pracovného pomeru:

Hlavný pracovný pomer
Vedľajší pracovný pomer
Dohoda o pracovnej činnosti, prípadne o vykonaní práce (iba
krátkodobo – zástupy, nepredvídané krátkodobé navýšenie počtu zamestnancov)

Platové ohodnotenie: Dohodou
Miesto výkonu služby: Slovenská Republika, príp. EÚ
Požiadavky na uchádzača: Preukaz odbornej spôsobilosti
Odpis z registra trestov
Čestné vyhlásenie o bezúhonnosťi a spoľahlivosti
Lekársky posudok
Fyzická zdatnosť
Abstinencia v pracovnej dobe!
Pozície sú vhodné pre absolventov: Ak absolvent spĺňa vyššie uvedené požiadavky radi poskytneme priestor na preukázanie schopností, zručností a nadobudnutie praxe.
Výhody pre zamestnanca: Práca v stabilnej a prosperujúcej spoločnosti.
Informácie pre uchádzača: V prípade, že máte záujem stať sa zamestnancom SBS, prosím zaslať písomne alebo elektronicky na našu e-mailovú adresu kariera@darkshadows.sk Váš štrukturovaný životopis spolu s kópiami potrebných dokladov (scan) pre výkon služby v SBS a taktiež nasledovný súhlas:
“ Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov subjektom Ing. Ján Mikuš – DARK SHADOWS, a som si vedomý/vedomá, že informácie, ktoré poskytujem tykajúce sa aj zobrazenia fotografie patria do Osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov a podľa §20 odst.3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať do lehoty 30 dní. Po období troch rokov budú tieto údaje skartované.“