Obchodné meno: SBS DARK SHADOWS, s.r.o.

Sídlo: Jesenského 6431/10, SK–911 01 Trenčín

 

Telefón:
+421 902 11 82 63

 

E-mail:

office@darkshadows.sk

URL:

www.darkshadows.sk
 
Fakturačné údaje:
IČO: 47253118
IČ DPH: SK2023981553
Registrácia:
OS TN, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 29849/R